Lietuvos futbolo federacija

Futbolas visiems

Aptarta moksleivių futbolo projektų plėtra

2020-05-28

Aptarta moksleivių futbolo projektų plėtra

Lietuvos masinio futbolo pasiekimai, futbolo plėtros mokyklose iššūkiai, naujos galimybės  ir grėsmės – šis platus moksleivių futbolo temų spektras buvo aptartas gegužės 26 dieną.

Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) ir LFF Techninio departamento iniciatyva surengtame posėdyje buvo diskutuota dėl moksleivių futbolo plėtojimo galimybių. Naujojoje LFF Techninėje strategijoje masinis futbolas pripažintas tarp 11 tikslinių sričių.

Posėdyje pristatytas Lietuvos masinio futbolo pagrindą įtvirtinęs MaFA įdirbis: nuo 2005 metų organizuotos įvairios futbolo žaidynės mokyklose ir darželiuose 3–17 m. vaikams, ilgalaikį ir aktyvų mokyklų dalyvavimą užtikrinę projektai, smagias emocijas dalyviams suteikę renginiai, masinio futbolo renginiuose dalyvavusių žaidėjų sėkmingas kelias iki klubų ir nacionalinių rinktinių.

Masinio futbolo 2016–2020 m. statistika skaidrėse

Tarp esamų iššūkių masiniam futbolui vystyti buvo įvardyta: ne visų bendrojo lavinimo mokyklų įsitraukimas į masinį futbolą, nepakankamas futbolo organizatorių edukavimas regionuose, neglaudus ryšys tarp bendrojo lavinimo mokyklų ir futbolo klubų ar akademijų,  informacijos trūkumas apie masinio futbolo renginius regioninio ir nacionalinio masto žiniasklaidoje. Posėdžio dalyviai sutarė, jog tai yra tobulintinos sritys, kurias galima kokybiškai pagerinti per artimiausius porą metų.

Susirinkime diskutuota kaip paskatinti futbolo plėtojimą mokyklose, apie galimas bendradarbiavimo formas su vietos klubais ir savivaldybėmis, masinio futbolo struktūros centralizavimą. Kitą savaitę numatytas tolesnis masinio futbolo projektų aptarimas.

Siekiant vystyti masinį futbolą Lietuvoje, turėtų būti pasitelktas papildomas įrankis – UEFA  programa „Football in schools“.

„Praeitą savaitę dalyvavome UEFA internetiniame seminare su kitomis devyniomis UEFA narėmis, kuriame pristatėme dabartinę situaciją, iššūkius ir ateities galimybes. Jame dirbome grupėmis, ieškojome sprendimų ir naujų idėjų. Manome, kad mūsų situacija yra sąlyginai gera, nes jau nuo 2005 metų vykdome įvairius projektus, o šiuo metu turime 5 didesnius mokyklų projektus – „Futboliukas“, „Pradinukų lyga“, „LadyGolas“, „MrGolas“, „Golas“. Pasikeitus patirtimi su kitomis šalimis, priėjome išvados, jog  geresniam rezultatui trūksta kai kurių aspektų, kuriuos išdiskutavome pastajame posėdyje“ – reziumavo Lietuvos masinio futbolo asociacijos direktorius Ignas Marcinkevičius.

Susijusios naujienos