Lietuvos futbolo federacija

Futbolas visiems

Masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas – birželio 29 d.

2020-06-08

Masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas – birželio 29 d.

Paskirta nauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos narių susirinkimo data – jis numatomas surengti birželio 29 d. Kaune.

 

Masinio futbolo asociacijos narių eilinis ataskaitinis susirinkimas buvo numatytas šių metų balandžio 22 d., tačiau dėl karantino buvo atšauktas.

Birželio 5 d. Vilniuje vykusiame asociacijos valdybos posėdyje nutarta eilinį ataskaitinį susirinkimą iš naujo sušaukti birželio 29 d. nuo 12 val. Kaune, Aukštaičių g. 51.

Valdyba patvirtino susirinkimo darbotvarkę:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;

3. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;

4. Asociacijos 2019 m. finansinės atskaitomybės (metinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas.

5. Asociacijos 2019 m. veiklos pristatymas;


 

Susijusios naujienos