Lietuvos futbolo federacija

Futbolas visiems

Nauja kryptis – jaunimo edukacija apie dopingo žalą

2020-12-13

Nauja kryptis – jaunimo edukacija apie dopingo žalą

Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA), šiemet dalyvaujanti tarptautiniame projekte už švarų ir skaidrų sportą, netrukus pristatys parengtas antidopingo gaires mūsų šalies jaunimo ir masinio futbolo organizacijoms.

„Keep football clean: Anti-doping in football“ projektas yra remiamas Europos Komisijos ir vykdomas šešių valstybių organizacijų, tarp kurių aktyviai įsitraukė MaFA. 

Projekto svarbiausi tikslai yra: suprasti ir įvertinti padėtį Europos vietiniuose ir masinio futbolo klubuose; sukurti edukacines priemones dopingo prevencijai; parengti antidopingo trenerius-ambasadorius; sukurti neprofesionalaus futbolo antidopingo etikos kodeksą. 

Pastaruoju metu MaFA parengė anonimines apklausas Lietuvos jaunimo futbolo akademijų atstovams ir žaidėjams, prašydami įvertinti informacinius filmus, kas lemia dopingo vartojimą ir kokios būna pasėkmes jauniems sportininkams. Apklausos rengėjai dėkoja visiems, skyrusiems laiką atsakyti į apklausą. 

Apdorojus gautą medžiagą iš visų projekte dalyvavusių šalių, projekto organizatoriai parengė rekomendacines gaires, kurios išverstos į lietuvių kalbą. Jos bus skirtos Lietuvos jaunimo ir masinio futbolo organizacijoms, siekiant išsamiai supažindinti su dopingo vartojimo problema ir prevencija.

„Mūsų užduotis yra suvokti futbolą kaip socialinį reiškinį, kurį sudaro aibė dedamųjų, tarp jų sveikata ir sąžiningas varžymąsis. Lietuvoje apie tai mažai kalbama, tačiau nereiškia, kad šios problemos nėra. Dopingo medžiagas sportininkai vartoja neretai net to nežinodami, todėl labai svarbu kalbėti apie tai ir edukuoti jaunus žaidėjus kaip atskirti ir teisingai pasirinkti“, – teigė masinio futbolo projektų vadovė Greta Guižauskaitė.

Susijusios naujienos

 • „Vasaris – antidopingo mėnuo“ kampanijos apžvalga

  2021-03-01

  Futbolas visiems

  „Vasaris – antidopingo mėnuo“ kampanijos apžvalga

  2021 m. vasario mėnesį vykusi kampanija paskatino Lietuvos jaunimo ir masinio futbolo organizacijas susipažinti su dopingo prevencijos tema bei įsitraukti į jos sklaidą. Kampanija už švarų ir skaidrų...

 • Vasaris – švietimo apie antidopingą jaunimo futbole mėnuo

  2021-02-01

  Futbolas visiems

  Vasaris – švietimo apie antidopingą jaunimo futbole mėnuo

  Lietuvos jaunimo ir masinio futbolo organizacijos supažindintos su parengtomis Antidopingo rekomendacijomis ir etikos kodeksu bei pakviestos prisijungti prie dopingo prevencijos kampanijos. Lietuvos...

 • Futbolą šeimos žaidė Kauno muziejuje

  2020-10-27

  Futbolas visiems

  Futbolą šeimos žaidė Kauno muziejuje

  Spalio 25 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinyje Vaikų literatūros muziejuje (Donelaičio g. 13, Kaunas) įvyko šeimų futbolo šventės „Vieninga šeima“ pirmas etapas. Futbolo renginys...