Lietuvos futbolo federacija

Šiaulių apskritis

Atranka į Šiaulių sporto gimnaziją

2020-04-09

Atranka į Šiaulių sporto gimnaziją

LFF dalinasi aktualia informacija dėl atrankos į Šiaulių sporto gimnaziją, kurioje yra sustiprinta sporto disciplina bei skiriamas didelis dėmesys futbolui.

Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, atranka į 8 kl., I ir III klases Šiaulių sporto gimnazijoje vykdoma iki balandžio 25 d. be fizinio pajėgumo testavimo, remiantis gautais dokumentais.

Norint patekti į gimnaziją reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (prašymo forma pateikiama gimnazijos interneto svetainėje);

2. Mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. Sporto medicinos centro pažyma F-068/a (pateikiama atvykstant į fizinio pajėgumo testavimus);

5. Sveikatos būklės klausimynas (klausimynas pateikiamas gimnazijos interneto svetainėje);

6. Nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;

7. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas;

8. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

9. Pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (atvykstantys mokslo metų eigoje).

Pasibaigus priėmimo laikui gimnazija informuos visus paraiškos davėjus, tiek įtrauktus į sąrašą, tiek neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše. Informaciją bus paskelbta gimnazijos svetainėje www.sportogimnazija.lt ne vėliau kaip po 10 dienų po fizinio pajėgumo testavimų dienos.

Susijusios naujienos